Ogłoszenia

Konkurs o nowy samochód bojowy
– plakat promujący wybory w Mieście Grybów

Zobacz..

Zagrozenie powodziowe
3 – najwyzszy stopień zagrożenia

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu  informuje,  iż od godz 12:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020 w obszarach  występowania prognozowanych silnych opadów deszczu  obserwowane będą  wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Spodziewane są także przekroczenia stanów alarmowych.

Prognozowana wysokość  opadów miejscami siega od 20 do 40, lokalnie 60mm. W trakcie opadów  deszczu będą występować  burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Uwaga: najwyższy 3 stopień zagrożenia w skali 3-stopniowej.

Zobacz..

04 maja 2020
– Dzień Strażaka – Msze święte

4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka, wspominając św. Floriana – patrona.  Z tej okazji nasz kolega, druh i nieoficjalny kapelan,  ksiądz  Dariusz Motyka odprawi 04 maja o godz 8:00 w Krakowie – Płaszowie  Mszę Świętą za wszystkich druhów i druhny  naszej jednostki oraz ich rodziny a także za zmarłych strażaków z OSP Grybów – Biała o dar nieba. Chciejmy zatem łączyć się duchowo na wspólnej modlitwie.

Natomiast 05 maja ( wtorek) o godz 16:00 w grybowskiej bazylice, odprawiona zostania Msza św. okazji święta św. Floriana, patrona strażaków. W związku z ograniczeniami powstałymi przez coronawirusa, uczestnictwo w tym nabożeństwie wewnątrz budynku ograniczone będzie tylko do osób na nie zaproszonych.

Zobacz..

APEL O POZOSTANIE W DOMU !!!!!!!
– Akcja informacyjna przez megafony

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii oraz ciągłym wzrostem zakażonych koronowirusem Covid-19, na polecenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, będziemy się włączać w działania prewencyjne mające na celu uświadomienie lokalnych mieszkańców, aby zachowywali ogólno przyjęte zasady postępowania w tej wyjątkowej sytuacji.

W związku z powyższym w najbliższą sobotę i niedzielę tj. 28 i 29 marca, przeprowadzimy akcję informacyjną poprzez komunikaty nadawane z  megafonu samochodu SLRR na obszarze całego miasta Grybowa. Treść tego ogłoszenia przedstawiam w  poniższym tekście i nagraniu.

Pozdrawiam

Marcin Koszyk

Naczelnik OSP KSRG Grybów – Biała W.

Zobacz..

Zmarł strażak
– druh Franciszek Mikołajczyk

Z wielkim smutkiem informujemy, że zmarł strażak druh Franciszek Mikołajczyk.

Urodzony 25 .10.1947r., wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grybowie – Białej mając 15 lat. Od początku aktywnie uczestniczył w zbiórkach, szkoleniach, ćwiczeniach i reprezentowaniu strażaków w uroczystościach państwowych i kościelnych. Był zawsze do dyspozycji dowództwa tutejszej jednostki, za co wielokrotnie go nagradzano odznaczeniami strażackimi i resortowymi min. w 2005r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi dla Pożarnictwa a w 2015 „Odznakę za Wysługę lat 50”. W 2015 roku, przy okazji poświęcenia nowego samochodu „Volvo’ został odznaczony przez Burmistrza Miasta Grybów, ” Okolicznościowym Medalem Zasługi dla Mieszkańców Ziemi Grybowskiej”...

Zobacz..

Ogłoszenie dla strażaków OSP KSRG Grybów – Biała W.

O

Zarząd OSP Grybów – Biała zaprasza wszystkich strażaków  na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w budynku strażnicy strażackiej 04 stycznia 2020 (tj. sobota) o godz. 15:30. Obowiązuje umundurowanie galowe.

Agenda zebrania

.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności za 2019 r.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na 2020 rok.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do reali...
Zobacz..

UWAGA KOMUNIKAT !!!

Informujemy, iż dnia 05 października 2019 (tj. najbliższa sobota), pomiędzy godziną 10:00 a 14:00, droga powiatowa nr 1575 na odcinku Grybów – Ptaszkowa (od skrzyżowania z ul. Węgierską wzdłuż potoku Pławianka) będzie zamknięta dla ruchu. Utrudnienia spowodowane zostaną w związku z odbywającymi się tam Mistrzostwami Polski w nartorolkach.

Zobacz..

Zmarł strażak
– Druh Jan Kornakiewicz

Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 89 lat zmarł dh Jan Kornakiewicz, ostatni strażak byłej jednostki OSP Grybów, mieszczącej się na ul. Jakubowskiego.

Druh Jan w tamtejszej jednostce aktywnie uczestniczył w działaniach bojowych, jak również udzielał się w uroczystościach państwowych i kościelnych. Po połączeniu OSP Grybów z OSP Biała Wyżna, z racji dalekiej odległości do siedziby jednostki w Białej Wyżnej, przestał angażować się w akcjach ratunkowych, lecz włączał się w inne aspekty działalności stowarzyszenia OSP. Mimo sędziwego wieku, do ostatnich lat swojego życia interesował się strażą pożarną i uczestniczył w spotkaniach strażackich min. dorocznych Walnych Zebraniach Sprawozdawczych.

Żegnając druha Jana, chciejmy uczestniczy...

Zobacz..

Zmarł zasłużony strażak dh Antoni Motyka

Z wielkim smutkiem informujemy, że w wieku 84 lat odszedł na „wieczną służbę” szanowny druh Antoni Motyka.

Urodził się 18. 10. 1935 roku a wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grybowie – Białej Wyżnej w 1954r. Od początku był bardzo zaangażowany w społeczności strażackiej i aktywnie uczestniczył w działaniach ratowniczych. Niestrudzenie i dumnie reprezentował nasza jednostkę, niosąc jej sztandar podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Gdy został Honorowym Członkiem OSP Grybów – Biała W., dopóki Mu sił starczyło, interesował się jej działalnością. Druh Antoni za swoją przykładną postawę strażacką był kilkakrotnie odznaczany min. brązowym, srebrnym (1985r) i złotym (1991r.) „Medalem za zasługi dla pożarnictwa” a w 2015r...

Zobacz..

OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu informuje, iż od godz. 14:30 dnia 21. 05.2019 do godz. 17:00 dnia 22.05.2019 prognozuje się obfite opady deszczu i wzrostu poziomu wody, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych rzek, położonych w zlewni Dunajca.

Uwaga: stopień zagrożenia 2 (w skali 3-stopniowej).

Prosimy zachować ostrożność.

Zobacz..