Miesięczne archiwum Marzec 2017

29 marca 2017 godz. 16:28 Biała Niżna / Matelanka
– Pożar lasu i trawy

Wezwanie do pożaru zarośli. Spłonęło ok.  30 arów młodego lasu i 10 arów łąki. W związku z dłuższym przebywaniem właściciela w zadymieniu, udzielaliśmy mu  pierwszej  pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Policja zajęła się już tą sprawą.

W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała, Pogotowie Ratunkowe i Policja.

Zobacz..

Nowi strażacy – ratownicy w naszej Jednostce Operacyjno – Technicznej

W dniach  od 20  lutego do 27 marca 2017 r.     w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu odbyło się jednoetapowe szkolenie strażaków – ratowników  z terenu powiatu podległego JRG1, w którym uczestniczyli nasi druhowie. Odbyło się ono według nowego schematu, na który wchodziło szkolenie  I i II stopnia wraz z ratownictwem technicznym, ratownictwem wodnym, szkoleniem z zakresu sprowadzania helikoptera LPR i kierowania ruchem. Po ukończeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego nastąpiło wręczenie dokumentów uprawniających do brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Następnie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości ślubowania przy sztandarze Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu...

Zobacz..

28 marca 2017 godz. 14:31 Grybów ul. Przedmieście – Pożar trawy

Pożar trawy i zarośli. W akcji uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała i Policja

Zobacz..

17-25 marca 2017
– Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W dniach 17-25.03.2017 r. druhowie naszej jednostki: Marta Tokarz oraz Dariusz Lichoń brali udział w szkoleniu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym w Kościelisku- Kirach. Przez 9 dni pilnie uczyli się w jaki sposób prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Swoje umiejętności potwierdzili zdaniem egzaminu końcowego. Serdecznie dziękujemy za wzorową postawę i gratulujemy pozytywnego wyniku . Zarząd OSP Grybów – Biała

Zobacz..

25 marca 2017 godz. 15:39
Grybów ul. Grottgera Pożar suchej trawy

Pożar suchej trawy i zarośli nieopodal rozdzielni gazu powodując duże zagrożenie pożarowe i wybuchowe.

W akcji uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała

Zobacz..

15 lutego do 25 marca 2017 Grybów
– Dowóz wody do celów gospodarczych

Siedem akcji dowozu wody do celów gospodarczych na terenie naszego miasta. W związku z awarią cysterny Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grybowie, której zadaniem było dowożenie wody mieszkańcom, na wniosek burmistrza awaryjnie dowoziliśmy ją do najbardziej potrzebujących. Jest to woda niezdatna do picia, lecz potrzebna do celów gospodarczych. W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała

Zobacz..

21 marca 2017 godz. 08:03
– Pożar kontenera na śmieci

Pożar kontenera na śmieci, wykonanego z tworzywa sztucznego. Bliska odległość kontenera od drewnianego budynku mieszkalnego, spowodowała rozprzestrzenienie się pożaru na dom, lecz został on ugaszony w zarodku.

W działaniach uczetniczył OSP KSRG Grybów – Biała

Zobacz..

18 marca 2017 Grybów oś. Biała Wyżna
Pompowanie zanieczyszczonej wody ze studni

Pompowanie zanieczyszczonej wody ze studni przy budynku mieszkalnym.  Był to wyjazd nie alarmowy samochodem SLRR (Nissan Navara). W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała.

Zobacz..

17 marca 2017 godz. 12:38
Pożar lasu i trawy

Wezwanie do pożaru trawy i lasu.  Powstał on na skutek wypalania trawy , który pod wpływem mocnego wiatru szybko rozprzestrzenił się na pobliskie łąki i las. Spaliło się 2 hektary trawy i 0,5 hektara lasu. Ku przestrodze przypominamy, że sprawcy takich podpaleń ponoszą karę za spowodowanie pożaru zgodnie z art. 163 Kodeksu Karnego  paragraf 1 – Policja zajęła się już tą sprawą. W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała, OSP KSRG Stróże, JRG1 Nowy Sącz i Policja.

Zobacz..

17 marca 2017 Grybów oś. Biała Wyżna
Pompowanie zanieczyszczonej wody ze studni

Pompowanie zanieczyszczonej wody ze studni przy budynku mieszkalnym.  Jak zwykle w takich przypadkach, był to wyjazd nie alarmowy samochodem SLRR (Nissan Navara). W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała.

 

Zobacz..