Zmarł strażak
Śp. druh Antoni Romanek

Z głębokim smutkiem informujemy, iż dnia 18 listopada 2020 odszedł Wieczną Służbę druh Antoni Romanek, który był strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów – Biała.

Bardzo aktywnie uczestniczył w działalności OSP. Reprezentował jednostkę na uroczystościach państwowych i kościelnych. Był członkiem zarządu tutejszej jednostki i pełnił funkcje gospodarza.

Odznaczony wieloma medalami strażackimi i państwowymi min. w 1989 roku otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, w 2005  Brązowy Krzyż Zasługi a w br. otrzymał odznakę Wysługi 55 lat w Straży.

Udzielał się również społecznie jako Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Kilkanaście lat temu przeszedł pomyślnie zabieg przeszczepu serca i funkcjonował na tyle sprawnie, że co roku uczestniczył w Walnych Zebraniach Sprawozdawczych.

Pogrzeb odbędzie się w grybowskiej bazylice dnia 19 listopada 2020 (piątek) o godz. 10:30.

Pomódlmy się za spokój duszy śp. Antoniego Romanka.