Zmarł strażak
– Druh Stanisław Sekuła

Z głębokim smutkiem informujemy, iż dnia 31 stycznia 2020 odszedł Wieczną Służbę druh Stanisław Sekuła, który działał przy Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów – Biała.

Zechciejmy przyjść na jego pogrzeb dnia 07 lutego 2020 i modlić się za spokój Jego duszy.  Msza św. odbędzie się o godz 12:30 w bazylice w Grybowie.