Zmarł strażak
– Druh Jerzy Filip

Z wielkim smutkiem informujemy,  że zmarł strażak – ratownik, druh Jerzy Filip. Jest on 10 strażakiem  naszej jednostki, który w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy odszedł  do Pana na Wieczną Służbę.

Urodził się  11 stycznia 1959 roku,  do straży pożarnej zapisał się w 1971r. Od samego początku aktywnie uczestniczył w życiu tutejszej OSP. Brał udział w niezliczonej ilości akcjach, reprezentował jednostkę ze sztandarem na uroczystościach państwowych, strukturalnych jak i kościelnych. Był oddany w zawodach pożarniczych , zdobywając dla jednostki pierwsze miejsca. Pełnił też różne zaszczytne funkcje w składzie tut. zarządu OSP, najpierw jako  prezes zarządu OSP  a później długoletni opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.  Obecnie  był członkiem komisji rewizyjnej.  Za jego kadencji w 1995roku, gdy powstał Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy Rzeczypospolitej Polskiej (KSRG) podpisał dokument wprowadzający nas w jej struktury.  Był świadkiem wielkich tragedii, w których niósł bezinteresowną pomoc, takich jak wielki pożar osiedla „Górki” w 1982r, powodzi w 1997r., 2001r., 2004r i 2010r., czy wybuch gazu w swoim domu, który go dostrzętnie  zniszczył  w 2015 roku.

Otrzymał wiele odznaczeń resortowych i państwowych takich jak min. Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowy Krzyż Zasługi i odznaczenie Wysługi Lat „40”

Swoją pasję strażacką przekazał swoim  synom, którzy z równym zaangażowaniem  uczestniczą w działalności bojowej, a najstarszy  Mateusz pełni obecnie funkcję z-cy Naczelnika OSP KSRG Grybów – Biała.

Chciejmy zatem  w dowód wdzięczności uczestniczyć w nabożeństwie pogrzebowym i modlić się wspólnie za duszę śp. Jerzego Filipa w poniedziałek 24 lutego w grybowskiej bazylice o godz. 14:00.

 

Pogrążeni w smutku zarząd i druhowie OSP KSRG Grybów – Biała