Władze

Zarząd OSP Grybów – Biała

Funkcja

Imię i nazwisko

Telefon

Prezes
Jakub Liszka
Naczelnik, V-ce prezes Marcin Koszyk
V-ce prezes Sylwia Lichoń
Z-ca naczelnika Mateusz Filip
Sekretarz
Sylwia Lichoń 518 031 006
Skarbnik
Jan Krok

Gospodarz Józef Podwika 513 195 703
Opiekun MDP
Marta Tokarz
Członkowie zarządu Stanisław Gruca

Bartłomiej Liszka

 


Komisja rewizyjna

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Piotr Góra

Z-ca przew.


Sekretarz

Jacek Oleksy