Władze

Zarząd OSP Grybów – Biała

Funkcja

Imię i nazwisko

Telefon

Prezes
Jakub Liszka
Naczelnik,v-ce prezes Marcin Koszyk
V-ce prezes Sylwia Lichoń
Z-ca naczelnika Mateusz Filip
Sekretarz
Sylwia Lichoń 518 031 006
Skarbnik
Jan Krok

Gospodarz Józef Podwika 513 195 703
Opiekun MDP
Bartłomiej Liszka 721 791919
Członek zarządu Stanisław Gruca

609 354 765

Komisja rewizyjna

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Piotr Góra

Z-ca przew.

Jerzy Filip

Sekretarz

Antoni Szczepanik