Władze

Zarząd OSP Grybów – Biała

Funkcja

Imię i nazwisko

Telefon

Prezes

Waldemar Krok


V-ce prezes

Mateusz Filip

792 879 436

Naczelnik

Jakub Liszka


Z-ca naczelnika

Marcin Koszyk


Sekretarz

Sylwia Lichoń

518 031 006

Skarbnik

Jan Krok


Gospodarz

Józef Podwika

513 195 703

Opiekun MDP

Bartłomiej Liszka

721 791919

Członek zarządu

Stanisław Gruca

609 354 765

Komisja rewizyjna

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Piotr Góra

Z-ca przew.

Jerzy Filip

Sekretarz

Antoni Szczepanik