Uwaga na fałszywych kominiarzy

Na terenie Miasta i Gminiy Grybów oferuje swoje usługi kominiarskie osoba bez uprawnień legitymująca nieprawdziwymi dokumentami. Prosimy o zachowanie ostrożności i sprawdzanie dokumentów kominiarza!!!!

Poniżej link do materiału filmowego na ten temat.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvod.tvp.pl%2Fvideo%2Fmagazyn-ekspresu-reporterow%2C12112019%2C44994441%3Ffbclid%3DIwAR3vlCmjIzDPoT6EVQ8e9CqKalHJ3NuqtIZs0XjRLC2jSg-nYd0TadHuH0c&h=AT1gAVY322pYZQwHNaghB020lo_VG9ifRUqycewISUEPHe5g-1_Kyuq5y3fomqGxyeJ5h6-MtF83GP1oOMudGqYD2QedF_WfofRlF7E2toZYsJGU4eG8cte_0ORHrOcCNJw