Uroczyste Posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP Nowy Sącz w Podegrodziu

Dnia 01 grudnia 2018 w Podegrodziu odbyło się uroczyste Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu. Wydarzenie to związane było z 20 rocznicą powstania oddziału powiatowego i 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Udział w tej ważnej uroczystości wzięło ok. 300 osób zaproszonych, zarówno przedstawicieli  samorządów terytorialnych,  strażaków ze Słowacji jak i strażaków reprezentujących swoje oddziały. Z każdej jednostki  OSP powiatu nowosądeckiego (ponad 100) uczestniczył jeden przedstawiciel  wraz z jednym reprezentantem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Nasze miasto  i jednostkę Grybów – Biała W. reprezentował Naczelnik dh Marcin Koszyk a młodzieżówkę dh Jakub Oleksy.

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Oddziału Powiatowego  a jednocześnie z-ca Komendanta Miejskiego PSP  w Nowym Sączu st. bryg. Paweł Motyka, który przedstawił prezentacje slajdową wszystkich jednostek terenu nowosądeczyzny i jak one rozwijały się na przestrzeni lat.  Punktem kulminacyjnym było wręczenie nowo ustanowionej odznaki honorowej dla 100 najstarszych strażaków i osób wspierających pożarnictwo na naszym terenie. W śród nich byli też strażacy z Grybowa i medal „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej” otrzymali:

–  dh Adam Motyka – wieloletni Naczelnik OSP Grybów – Biała W.

–  dh Wincenty Motyka – były Prezes i wieloletni kierowca mechanik OSP Grybów – Biała W.

–  dh Józef Igielski  – wieloletni Prezes OSP Grybów – Biała W.

Ze względu na stan zdrowia  dh Adam Motyka i dh Józef Igielski otrzymają je w innym terminie. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy również organizatorom  tego uroczystego Posiedzenia Zarządu na czele z Prezesem Oddz. Powiatowego dh Pawłem Motyką  a także strażakom z OSP KSRG Podegrodzie, jako gospodarzom miejsca  – za pomoc w organizacji.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Więcej informacji można znaleźć klikając w link https://www.starosadeckie.info/wydarzenia/100-zasluzonych-dla-pozarnictwa-ziemi-sadeckiej/