Triduum Pashalne
– Warta przy Bożym Grobie i święcenie pokarmów

Zgodnie ze 114-letnią tradycją, strażacy z OSP Grybów –Biała W. wraz z OSP Siołkowa, uczestniczyli w przygotowaniu i celebrowaniu Triduum Paschalnego w grybowskiej bazylice. Do późnych godzin nocnych w Wielki Piątek i przez cały dzień Wielkiej Soboty przy asyście młodzieżówki MDP, niezłomnie trzymali honorową wartę przy  Bożym Grobie. Przygotowaniem, rozpaleniem i zabezpieczeniem ognia do poświęcenia zajęła się OSP Siołkowa. Punktem kulminacyjnym była wieczorna Msza Świętej Nocy Paschalnej, w której uczestniczyła większość strażaków z naszej jednostki a kilku ratowników trwało w gotowości bojowej do działań ratowniczych, po przywiezieniu na pobliski parking jednego z samochodów strażackich.

Tradycyjnie w budynku naszej remizy odbyło się poświęcenie pokarmów dla części osiedla Biała Wyżna.

Poniżej przedstawiamy obszerną relację fotograficzną z obydwu wydarzeń i film ze zmiany warty.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FsP0Qq_wZQRM%3Ffbclid%3DIwAR0RFce0VaODDXEsDL3f85wEGPVeuikdPO3Dmxxdr2Jj6_S9RvbjZ2qXTis&h=AT2iM-ldQcbx1c43hQVQgk_pzdTzHFSmLOgFIPCZ8zbxJfZ6763V5STo8VMCuqpz25h52e1bA4oqItHceZsVAHKSk0RK56tGlTRH8VLvIyCyt3NgOU9twdqBCAytgAm-1vU