Statystyki za 2016 rok

W porównaniu z rokiem 2015, rok  2016 przyniósł więcej zdarzeń wymagających naszej interwencji.  Łącznie wyjeżdżaliśmy do działań 124 razy  co stanowi wzrost o 32 akcje co do roku 2015.  W dużej mierze przyczyniło się do tego 31  interwencji związanych z dowozem wody dla mieszkańców, których w tym roku było szczególnie dużo w związku z awarią cysterny Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. W  minionym roku na terenie Miasta i Gminy Grybów odnotowano :

20 pożarów w tym 9 to pożarów traw  ( spadek o 18 w stosunku do poprzedniego roku)

20 zdarzeń drogowych stanowiących wypadki lub kolizje ( bez zmian co do roku 2015)

70 miejscowych zagrożeń  ( wzrost aż o 51 zdarzeń w porównaniu z poprzednim rokiem)

–  4 alarmy fałszywe (w dobrej wierze)

–  12 działań gospodarcze na terenie miasta

W interwencjach tych śmierć poniosły 2 osoby ( samobójstwa), a 27 osób zostało poszkodowanych. Powyższe liczby tylko w małym stopniu oddają charakter naszej służby. Wśród tych cięższych zdarzeń odnotowano min.  trzy pożary ugaszone w zarodku( były to: jeden pożar poddasza, pożar ściany drewnianego budynku oraz pożar kotłowni w stolarni). Każdy z tych przypadków cechuje się dużym nagromadzeniem materiału palnego, co tym bardziej świadczy o sukcesie. Wśród wielu  interwencji drogowych  odnotowano dwa zdarzenia mnogie, gdzie udzielenia pomocy wymagało w pierwszym przypadku 7 a w drugim 10 osób. Pomocy medycznej udzielaliśmy również w innych trudnych zdarzeniach,  choćby takich jak przygniecenie osoby przez drzewo  czy uwolnienie człowieka wciągniętego do maszyny rolniczej.  W trzech akcjach tego typu przyjmowaliśmy śmigłowiec Lotniczego pogotowia ratunkowego LPR.  Reasumując powyższe zestawianie stwierdzić można że z roku na rok wzrasta ilość miejscowych zagrożeń.

Niepokojącym jest fakt,  że trudność prowadzenia działań w takich przypadkach cały czas rośnie wraz z rozwojem techniki – wymaga to od nas ciągłego szkolenia, obszernej wiedzy technicznej oraz posiadania specjalistycznego sprzętu – z czym sukcesywnie staramy się nadążać.

W 126 akcjach udział brało 29 strażaków – ratowników. Wszystkie zdarzenia trwały 118 godz. i 50 min, a poświęcony czas naszych strażaków to 32 260 minut co daje 538 godzin. Ratownicy brali również udział w działaniach gospodarczych, które łącznie trwały 26 godzin i 12 min  a w przeliczeniu na uczestniczących strażaków daje to liczbę 100 godzin.  W 2016 roku druhowie naszej jednostki na prowadzenie działań poświęcili 637, 5 godziny. Szczegółowe zestawienie  tych obliczeń znajduje się w poniższych tabelach.

Rok 2016 cechował się też dużą ilością imprez masowych. Prócz corocznych uroczystości państwowych takich jak 3,4 maja, 11 listopada oraz kościelnych związanych z pełnieniem warty przy grobie Pańskim jak i asysta procesji Bożego Ciała dodatkowo zabezpieczano min. Tour de Poglone czy Światowe Dni Młodzieży, w których brało udział 4 naszych strażaków – ratowników