Seria prezentów dla straży w Grybowie – Białej W.

W dniu 09 września b.r. podczas obchodów „Jesieni Grybowskiej” i oficjalnych uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jednostce straży pożarnej Grybów – Biała W.  przekazano sprzęty: ratowniczy  i ochrony osobistej w czasie działań ratunkowych.

Burmistrz Miasta Grybowa Pan Paweł  Fyda wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Józefem Górą i radnym sejmiku Województwa  Małopolskiego Stanisławem Pasoniem, przekazali nam trzy nowoczesne komplety umundurowania typu Nomex (hełm, ubranie dwuelementowe, rękawice, buty,  kominiarki i inne).  Było to możliwe dzięki połowicznym dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski w ramach  projektu ” Bezpieczna Małopolska”. Drugą połowę kosztów pokrył Urząd Miasta Grybowa przy osobistym zaangażowaniu Pana Burmistrza. Całkowita wartość w/w umundurowania to ponad 10 tys. zł. Otrzymaliśmy również od włodarzy naszego miasta  przyczepę, która posłuży  do szybkiego przewożenia sprzętu przeciwpowodziowego Samochodem Lekkim Operacyjno – Ratowniczym (SLRR) Nissan Navara.

Dobra passa dla strażaków z OSP Grybów  – Biała tego dnia jeszcze się nie zakończyła. Wywnioskować można, że samorządowcom zależy na bezpieczeństwie regionu grybowskiego, gdyż vice Starosta Powiatu Nowosądeckiego Pan Antoni Koszyk wraz ze swoim przedstawicielem przekazał nam kamerę termowizyjną. Kwota dofinansowania przez Starostwo wyniosła 5 tys. zł., a pozostałą część kosztów pokryła firma „Goran” Stolbud Grybów.

Dziękujemy zatem wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu w/w sprzętu, niezbędnego przy podejmowaniu działań bojowych w sposób profesjonalny i bezpieczny. Czynimy to w imieniu osób poszkodowanych, którym niesiemy pomoc w czasie akcji ratowniczych.

Mogę więc z całą świadomością i odpowiedzialnością podkreślić, że wszystkie inwestycje  w sprzęt ratowniczy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, przyczyniły się to do poprawy bezpieczeństwa Miasta Grybowa i terenu działań naszej  Jednostki Operacyjno – Technicznej Grybów – Biała W. Bezpieczeństwo naszego miasta jest teraz na bardzo wysokim poziomie, którego nie powstydziłaby się niejedna Państwowa Straż Pożarna.

Marcin Koszyk

Naczelnik OSP KSRG Grybów – Biała