Remont chodnika przy budynku remizy
– Inwestycjom nie ma końca

W ostatnim czasie zakończył się remont chodnika przy naszej strażnicy. Kostka granitowa zastąpiła zniszczony chodnik asfaltowy od strony placu manewrowego. Wybudowany także został od podstaw nowy chodnik w części wschodniej budynku wraz z wykonanym wcięciem na furtkę w ogrodzeniu.  Korzystając z okazji remontu, wykonaliśmy odwodnienie deszczówki do pobliskiego rowu.

Kostkę granitową, pamiętającą jeszcze czasy austro – węgierskie, ściągniętą z ulicy Węgierskiej i ul. Kochanowskiego, otrzymaliśmy bezpłatnie od Pana Burmistrza Miasta Grybowa a która składowana była w  Zakładzie  Gospodarki Komunalnej.

Przy tej okazji chcieliśmy serdecznie podziękować sponsorom: Panu  Józefowi Rodakowi właścicielowi Firmy Rod – Bruk z Siołkowej  i  Firmie Mikulec z Białej Niżnej za przekazanie część materiału niezbędnego do remontu.

Wykonawcą była firma brukarska z Brunar a koszt robocizny wyniósł ok. 3,5 tys. zł.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć dokumentującą przebieg  remontu.