Raport naczelnika OSP Grybów – Biała z działalności ratowniczej za 2019 rok.

Sprawozdanie Naczelnika OSP Grybów – Biała z działalności bojowej za 2019 rok /szczątkowy/

[..]

 Miniony  rok nas nie rozpieszczał,  gdyż akcji było dużo a poziom urozmaicenia  trudności bardzo wysoki. Łącznie wyjeżdżaliśmy do działań 128 razy. Jest to mniej o  19 zdarzeń niż rok wcześniej.  Muszę podkreślić, że większość z nich nie były łatwymi akcjami. W roku sprawozdawczym na terenie miasta i gminy Grybów odnotowano :

– 36 pożarów  ( spadek o 2 co do roku wcześniejszego)

– 67 miejscowych zagrożeń o 28 mniej

– wyjazdów gospodarczych 20

–  3 alarmy fałszywe w dobrej wierze ( spadek o 2)

– 2 ćwiczenia

W interwencjach tych śmierć poniosła 1 osoba  a  1 zmarła w śmigłowcu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w drodze do szpitala kilka chwil po zakończonej akcji.  15 osób zostało rannych i odwiezionych do szpitali przez Zespoły Ratownictwa Medycznego  –  a więc ponad o połowę mniej  (bo aż o 18) niż rok wcześniej, co jest wynikiem bardzo zadowalającym. Natomiast z  roku na rok wzrasta ilość sytuacji w których należy podjąć działania z zakresu medycznego i ratownictwa technicznego. Zadania te wiążą się z użyciem specjalistycznego  sprzętu jakim dysponujemy. To już kolejny rok gdzie, odnotowane są ciężkie wypadki komunikacyjne. Systematycznie prowadzone kursy z ratownictwa medycznego  skutkują posiadaniem  u  13 osób certyfikatów kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Przy tak dużej ilości zdarzeń jest to bardzo ważna składowa. W ubiegłym roku  druhowie naszej jednostki wielokrotnie udzielali w profesjonalny sposób  takiej pomocy. Był to szeroki zakres działań, począwszy od reanimacji poszkodowanych,  opatrywaniu ran, usztywnianiu połamanych kończyn, tlenoterapii biernej czy wsparciu psychicznym. W zdarzeniach, gdzie stan osób  był bardzo ciężki, kilkakrotnie przyjmowaliśmy śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. […]

Można by długo wymieniać  trudne akcje roku 2019, gdyż rozmowa o nich jest w jakimś sensie dla nas inspiracją do zaangażowania się i weryfikacji poczynionych działań ratowniczych  a ich szczegółowa analiza pomaga nam w podnoszeniu umiejętności i nabieraniu dobrych praktyk ratunkowych.

Sposobem na podniesienie umiejętności ratowniczych były także zakrojone ćwiczenia powiatowe w Krynicy z udziałem PSP z Krakowa i Nowego Sącza, GOPR, Policji, ratowników medycznych, straży granicznej, straży leśnej, techników kolejowych i innych,   gdzie ewakuowaliśmy z wagoników kolejki gondolowej poszkodowanych. Braliśmy również udział w ćwiczeniach poszukiwawczo ratowniczych w Ptaszkowej na Jaworzu, organizowanych przez grybowski oddział ZOSP RP

   Nasza rodzina strażacka powiększyła się w ostatnim roku o 3 ratowników. Serdecznie witamy te osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe (rozszerzone) i składając przysięgę na sztandar stali się pełnoprawnymi strażakami. Są to: A.D,  A.S, D.G.. W roku sprawozdawczym również podniosła swoje kwalifikacje S.L., która ukończyła szkolenie dowódców. Dzięki wsparciu finansowym pana burmistrza, po raz pierwszy nasi strażacy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego a byli to M.K. i P. G.  Również w zakończonym roku szkolenie i egzamin recertyfikujący tytuł ratownika medycznego KPP (który jest ważny 3 lata) ukończyli  M.K. i P. G.

Jak już wcześniej wspomniałem, w roku 2019  odnotowano 38 pożarów. Kilka z nich, dzięki szybkiemu zgłoszeniu i natychmiastowej interwencji udało się ugasić w zarodku, co stanowi duży sukces i przyczynia się do zwiększenia skali ratowanego mienia.  Statystyki pokazują, że dzięki szybko i prawidłowo podjętym działaniom  skutecznie ograniczamy starty pożarowe. Z danych pozyskanych z systemu SWD KM PSP w Nowym Sączu, w 2019 roku wartość uratowanego mienia na terenie samego miasta Grybów wynosiła 1,4milona  zł,  a to tylko cześć działań, które są też prowadzone na obszarze gminy. Ponadto warto nadmienić, iż czas wyjazdu do zdarzenia w naszej jednostce jest nadal najkrótszym czasem w powiecie dla jednostek OSP za co kolejny raz zostaliśmy docenieni na corocznej naradzie naczelników. Równocześnie analizując   ilość akcji na obszarze powiatu statystyki lokują naszą jednostkę na pierwszym miejscu pod względem liczebnym obsługiwanych zdarzeń a w województwie  – ze 1266 straży pożarnych –  jesteśmy jednymi z najwięcej wyjeżdżających.

W owych 128 akcjach udział brało 31 strażaków. Wszystkie zdarzenia trwały 2505 min co daje 41,75 godziny, a łączny czas to ok. 32 tys. minut co daje 526 godzin. Reasumując rok 2019 był bardzo pracowity a druhowie naszej jednostki na prowadzenie działań poświęcili łącznie ponad 62 dni – to jest tak jakby akcje trwały 2 miesiące non-stop.

Podziękowania należą się członkom jednostki operacyjno technicznej, którzy wielokrotnie brali udział w tych działaniach ratowniczo gaśniczych. […]

Dziękuję także tym, którzy ze względu na miejsce zamieszkania lub inne powody nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w działaniach bojowych, lecz są zawsze otwarci na pomoc w innych zdarzeniach jak np. zabezpieczenie imprez masowych, wyścigów czy reprezentowanie jednostki ze sztandarem.

[…]

18 czerwca  2019 r. w OSP Grybów – Biała odbyła się  kontrola gotowości bojowej. Miała ona na celu sprawdzenie stanu przygotowania jednostki KSRG do działań ratowniczo – gaśniczych, stanu technicznego pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz dokumentacji zaświadczającej o prawidłowo prowadzonej działalności operacyjno – technicznej. Kontrola ta miała również za zadanie  ocenić gotowość do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczych. W tym celu  przeprowadzono także ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem  grupy  wchodzącej w skład naszej Jednostki Operacyjno – Technicznej, a następnie sprawdzono wiedzę ratowniczą przez wykonanie testów pisemnych  na  trzech poziomach: dowódca,  kierowca i strażak – ratownik.

Z oceny całościowej uzyskaliśmy stopień bardzo dobry co potwierdza nasz profesjonalizm i zaangażowanie. Wszystkie te kwestie skierowane są na priorytetowe działanie jakim jest ratowanie  zdrowia, życia i mienia.  Dziękuję zatem wszystkim strażakom – ratownikom , którzy na ile mogli i/lub  mieli czas, przyczynili się w ciągu ostatniego roku do utrzymania tak wysokiego poziomu mobilności i sprawności taktycznej. Nigdy nie zdarzyła się sytuacja by zastęp nie wyjechał w razie alarmu co  zatem stanowi powód do dumy.    

W roku sprawozdawczym nasza jednostka została doposażona w następujące sprzęt ratowniczy:

  1. Radiostacje nasobne  Boefeng 3 szt.
  2. Kombinezon pszczelarski 2 szt – zakupiony z datek które otrzymaliśmy od osób którym pomagaliśmy poprzez pompowanie studni, dowóz wody czy usuwanie szerszeni.
  3. Lekkie ubranie ochrony przeciwpożarowej Raptor NXT 3 szt.
  4. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym  2 szt
  5. Rękawice specjalne 2 szt
  6. Mundur galowy 4 kpl
  7. Hełm dla MDP 10 szt.
  8. Smok ssawny 1 szt.
  9. Klucz do łączników  2 szt

.

Jak co roku odbyły się zawody sportowo pożarnicze, w których braliśmy udział. Zawody miejsko – gminne w grupie żeńskiej zakończyły się zajęciem 3 miejsce.

Natomiast należny nam udział w zawodach powiatowych nie doszedł do skutku bo tak zdecydowała KMPSP w Nowym Sączu, nad której decyzją ubolewamy. Młodzieżowa drużyna pożarnicza w zawodach miejsko – gminnych: męska grupa zajęła II miejsce a dziewczęca III. Również  Trójbój sportowo-obronny w Ptaszkowej okazał się bardzo obfity w miejsca medalowe, min. E.L. zajęła 1 miejsce w kategorii szkół średnich, 2 miejsce A.Z. w kategorii szkół podstawowych i 2 miejsce drużyna dziewcząt i inne.  Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunom.

  Wszystkich cieszy odradzająca się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W minionym roku była  ona bardzo aktywna z racji tego że opiekę przejęła dh M.T.i K.D. Dzięki aktywności opiekunów oraz szeregu inicjatyw ze strony powiatu młodzież może liczyć na aktywne spędzanie czasu i uczestnictwo w różnego rodzaju wyjazdach. W 2019 roku prócz  trójboju i zawodów były to min. udział w Dniu Strażaka, Wojewódzki i Powiatowy Zlot MDP, V Turniej Halowy MDP w Brzeznej, warta przy Bożym Grobie, pomoc w organizacji prymicji dh Dariusza Motyki czy dwukrotny udział pogrzebie strażaków.

30 listopada 2019r.- VII Powiatowy Turniej w Tenisa Stołowego. I miejsce zajął S. G.  z OSP Grybów- Biała. Na wyróżnienie zasługuje również M. S., która odpadła w ćwierćfinale jako ostatnia grająca dziewczyna.

 Mamy nadzieję, że w roku  2020 również nie zabraknie atrakcji. Przy tej okazji chciałem podziękować opiekunom MDP za ogrom pracy jaki jest związany z prowadzeniem MDP. Kilkakrotnie osobiście mogłem się przekonać jak nie łatwa jest praca z młodzieżówką więc wiem ile trzeba mieć cierpliwości i czasu na to.

Podziękowania należą się Panu Burmistrzowi Miasta Grybów ze względu na wzorową współpracę z Nim jako z jednym z naszych zwierzchników.  Dobra współpraca układa się również z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu na czele z komendantem  a także komendantem Miejsko – Gminnego o. ZOSP RP w Grybowie.

Marcin Koszyk

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów – Biała