Podsumowanie działalności ratowniczo – gaśniczej za 2018 rok.

Miniony  rok nie był  dla nas łaskawy,  gdyż akcji było dużo a poziom urozmaicenia  trudności bardzo wysoki. Łącznie wyjeżdżaliśmy do działań 147 razy. Co prawda mniej o  48 zdarzeń, lecz jak pamiętacie Państwo rok wcześniej często dowoziliśmy wodę, ze względu na brak beczki w zakładzie komunalnym. Po odliczeniu ich zauważamy wzrost w 2018 rok vs 2017. Należy podkreślić, że większość z nich nie były łatwymi akcjami. W roku sprawozdawczym uczestniczyliśmy na terenie miasta i gminy Grybów w następujących zdarzeniach :

– 38 pożarów  ( spadek o 9 co do roku wcześniejszego)

– 95 miejscowych zagrożeń

– wyjazdów gospodarczych 9

–  5 alarmy fałszywych w dobrej wierze ( wzrost o 2)

W interwencjach tych śmierć poniosły 3 osoby  a  1 zmarła w szpitalu kilka chwil po zakończonej akcji.  33 osób zostało rannych i odwiezionych do szpitali przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) –  a więc wzrost o 13 osób, co jasno pokazuje wagę ciężkich akcji i zagrożeń bezpośrednio zdrowiu i życiu.

 Grupą zdarzeń do których najczęściej wyjeżdżamy  – aż 65 %, to tzw. miejscowe zagrożenia  (najczęściej wypadki komunikacyjne).  Systematycznie  wzrasta ilość sytuacji w których należy podjąć działania z zakresu medycznego i ratownictwa technicznego. Zadania te wiążą się z użyciem specjalistycznego  sprzętu jakim dysponujemy. To już kolejny rok gdzie, odnotowane są ciężkie wypadki rolnicze czy w zakładach pracy. W zakończonym roku druhowie naszej jednostki wielokrotnie udzielali w profesjonalny sposób  pomocy  medycznej. Był to szeroki zakres działań, począwszy od opatrywania ran, usztywnianiu połamanych kończyn, tlenoterami czy wsparciu psychicznym osób poszkodowanych. Coraz częściej wzywani jesteśmy do Pomocy Zespołom Ratownictwa Medycznego, gdyż od ub. roku  w  karetkach jest z reguły tylko po dwóch ratowników medycznych – a to za mało aby skutecznie ratować zdrowie i życie. W zdarzeniach, gdzie stan osób  był bardzo ciężki, kilkakrotnie przyjmowaliśmy śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).  

Z roku na rok ilość pożarów systematycznie spada, wbrew nazewnictwie, że jest to straż „ pożarna”.  W 2018  odnotowano ich  38 , co stanowi  ¼ czyli 26% wszystkich akcji. Kilka z nich, dzięki szybkiemu zgłoszeniu i natychmiastowej interwencji udało się ugasić w zarodku co stanowi duży sukces i przyczynia się do zwiększenia skali ratowanego mienia.  Statystyki pokazują, że dzięki szybko i prawidłowo podjętym działaniom  skutecznie ograniczamy starty pożarowe. Z danych pozyskanych z systemu SWD w 2018 roku wartość uratowanego mienia na terenie samego miasta Grybów wyniosła około  1milona  zł,  a to tylko cześć działań, które są też prowadzone na obszarze gminy Grybów. Ponadto warto nadmienić, iż czas wyjazdu do zdarzenia w naszej jednostce jest nadal najkrótszym czasem w powiecie dla jednostek OSP, za co kolejny raz zostaliśmy docenieni na corocznej naradzie naczelników. Równocześnie analizując   ilość akcji na obszarze powiatu statystyki lokują naszą jednostkę na pierwszym miejscu pod względem liczebnym obsługiwanych zdarzeń.

W owych 147 akcjach udział brało 31 strażaków. Wszystkie zdarzenia trwały 152 godziny, a poświęcony czas naszych strażaków to 45 tysięcy minut, co daje 745 godzin. Reasumując rok 2018 był bardzo pracowity a druhowie naszej jednostki na prowadzenie działań poświęcili łącznie ponad 62 dni. Ratowanie życia, zdrowia, mienia jest czymś do czego jesteśmy powołani, dlatego w tej jednostce to zawsze było, jest  i będzie na priorytetowym miejscu przed innymi np. zawodami czy konkursami. Świadczyć o tym może fakt, iż na tak dużą ilość akcji w powiecie zawsze znaleźli się ludzie gotowi nieść bezinteresowną pomoc, nie zależnie od dnia ani godziny. Nigdy nie zdarzyła się sytuacja by zastęp nie wyjechał w razie alarmu, co  zatem stanowi powód do dumy. Przy tej okazji chcieliśmy podziękować wszystkim ratownikom, a w szczególności członkom Jednostki Operacyjno –  Technicznej, którzy wielokrotnie brali udział bezpośredni lub pośredni w działaniach ratowniczo –  gaśniczych.

Wysoka suma uratowanego mienia  w pełni uzasadnia konieczność doposażenia jednostki.  W roku sprawozdawczym nasza jednostka została doposażona w następujące sprzęt ratowniczy:

  1. Kamera termowizyjna 1 szt.
  2. Przyczepka „Zasław” do ratownictwa wodnego i  podpięcia z  samochodem SLRR jakim jest Nissan Navra
  3. Nowoczesne ubranie specjalne” Raptor” typu Nomex 4 kpt.
  4. Buty gumowe 3 szt.
  5. Hełm „Calisia” 4 szt.
  6. Kominiarki „Nomex” 3 szt.
  7. Rękawice specjalne 4 szt.
  8. Wąż ssawny 1 szt.
  9. Latarka – pałka świetlna do kierowania ruchem
  10. Kamizelki odblaskowe 6 szt.