OSTRZEŻENIE POGODOWE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe 2 stopnia dla województwa małopolskiego.