Nowi strażacy – ratownicy w naszej Jednostce Operacyjno – Technicznej

W dniach  od 20  lutego do 27 marca 2017 r.     w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu odbyło się jednoetapowe szkolenie strażaków – ratowników  z terenu powiatu podległego JRG1, w którym uczestniczyli nasi druhowie. Odbyło się ono według nowego schematu, na który wchodziło szkolenie  I i II stopnia wraz z ratownictwem technicznym, ratownictwem wodnym, szkoleniem z zakresu sprowadzania helikoptera LPR i kierowania ruchem. Po ukończeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego nastąpiło wręczenie dokumentów uprawniających do brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Następnie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości ślubowania przy sztandarze Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu. Specjalnie na tę podniosłą uroczystość przybyli zaproszeni naczelnicy i prezesi z jednostek, z których pochodzili kursanci biorący udział w szkoleniu. 

Zatem do naszej Jednostki Operacyjno – Technicznej (JOT) dołączyły następujące osoby:  Anna Gruca, Daria Święs, Radosław Kmak. 

Serdecznie im gratulujemy i życzymy powodzenia w tej trudnej i bezinteresownej  służbie.