Młodzieżówka w JRG2 i …

W sobotę 10 listopada, najmłodsi druhowie naszej jednostki w ramach nagrody za zaangażowanie i działalność w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej wybrali się na wycieczkę do Nowego Sącza.

Na początku mieliśmy okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2, podczas której dokładnie został przedstawiony i omówiony sprzęt, którym dysponuje jednostka. Następnie udaliśmy się na poligon, na którym odbywają się ćwiczenia grup poszukiwawczo- ratowniczych (w tym szkolenia i egzaminy psów ratowniczo- gruzowiskowych). Tam mieliśmy okazję zobaczyć obiekty i stanowiska do ćwiczeń stabilizacji budynków oraz wykopów, wspinalnię z helikopterem, a także miejsce do ewakuacji osób z wyciągów narciarskich. Jednak największą atrakcją okazał się tor przeszkód dla psów, na którym pies rasy Golden Retriever- Lex zaprezentował nam swoje możliwości.

Kolejnym etapem była wizyta w parku trampolin Jump Mania, w której nasi członkowie bardzo aktywnie spędzili czas.

 

Mamy nadzieję, że ta wizyta pozytywnie wpłynie na dalszą działalność młodzieży w naszej jednostce, a także zmotywuje do dalszego angażowania się w struktury OSP.