Posiadamy pierwszy na terenie miasta i gminy defibrylator AED

Zakupiliśmy automatyczny defibrylator AED pod marką Lifepak Cr Plus. Zakup ten wpisuje się w passe dużych inwestycji dokonanych przez naszą jednostkę  w ostatnim czasie. Należy podkreślić, że jest to pierwsze urządzenie tego typu na terenie miasta i gminy Grybów i wchodzi w program powszechnego dostępu do defibrylacji na wzór programu  istniejącego w Stanach Zjednoczonych. Było to możliwe w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu przez powiat nowosądecki i osobistego zaangażowania się v-ce starosty nowosądeckiego Pana Antoniego Koszyka, za co mu serdecznie dziękujemy. Defibrylator AED znajduje się na wyposażeniu samochodu Volvo 280 (GBARt) i stanie się naszym niezbędnym narzędziem do ratowania życia podczas działań ratunkowych.

Co to jest AED i do czego służy? Oto kilka podstawowych informacji.

AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator) – jest urządzeniem, które analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o konieczności defibrylacji. Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca.
Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.

W większości przypadków nagłego zatrzymania krążenia, możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny
A – automatyczny, czyli urządzenie sterowane komputerowo, z zaprogramowanym algorytmem, wykrywa zagrażający życiu rytm serca i informuje o konieczności defibrylacji.
D – defibrylator, czyli urządzenie które za pomocą impulsu elektrycznego przywraca prawidłowy rytm pracy serca.
Z – zewnętrzny, czyli działający za pomocą samoprzylepnych elektrod umieszczanych na klatce piersiowej poszkodowanego.

AED może być używany przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają. Warto jednak przejść szkolenie z obsługi AED, aby prawidłowo, bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić defibrylację za jego pomocą.
Obecnie w naszym kraju, AED są powszechnie dostępne – lokowane w miejscach, gdzie w okresie dwóch lat może wystąpić jedno nagłe zatrzymanie krążenia. Można je znaleźć w miejscach użyteczności publicznej, np. kościołach, na stacjach metra, w centrach handlowych, na stadionach, czy lotniskach. Na rynku dostępnych jest kilka modeli AED, ale wszystkie wyglądają podobnie i działają według tych samych zasad.