Lipiec 2017
– Dowóz wody do celów gospodarczych

13 akcji dowozu wody do celów gospodarczych na terenie naszego miasta, wykonanych w ciągu miesiąca lipca. W związku z awarią cysterny Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grybowie, której zadaniem było dowożenie wody mieszkańcom, na wniosek burmistrza awaryjnie dowoziliśmy ją do najbardziej potrzebujących. Jest to woda niezdatna do picia, lecz potrzebna do celów gospodarczych. W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała.