Kolejne inwestycje w naszej jednostce

W ostatnim czasie wykonaliśmy dwie, kolejne duże inwestycje w naszej strażnicy. Zakupiliśmy i zamontowali pozostałe 4 bramy garażowe za kwotę 30 tys. zł. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) a pozostałe 14 tys. zł wkładu własnego  pozyskaliśmy min. ze sprzedaży starych bram. Są one wyższe i w części przeszklone, co powoduje doświetlenie pomieszczenia garażowego a system automatycznego otwierania pilotem, zmniejszy czas wyjazdu  o kolejne kilka chwil.

Przy tej okazji po raz kolejny przypominamy o bezwzględnym zakazie parkowania przed bramami, zarówno z przodu jak i z tyłu budynku.

Druga inwestycja to zakup 130 krzeseł do sali bankietowej naszej remizy za kwotę 21 tys. zł. Pieniądze na ten cel pochodziły ze środków sprzedaży samochodu Renault Camiva.

Zapraszamy do przeglądnięcia galerii zdjęć.