Dane statystyczne jednostki OSP KSRG Grybów – Biała za 2017 rok

Rok  2017 przyniósł sporo zdarzeń wymagających naszej interwencji.  Łącznie wyjeżdżaliśmy do działań 195 razy  co stanowi wzrost o 69 akcji vs 2016r., w tym:

– 47 pożarów (wzrost o 17 )

– 125 miejscowych zagrożeń; ( wzrost aż o 44 ) z czego 22 to zdarzenia drogowe

–  4 alarmy fałszywe ( wzrost o 2)

W interwencjach tych śmierć poniosły 4 osoby, a   20 zostało rannych. Z roku na rok wzrasta ilość sytuacji, w których należy podjąć działania z zakresu ratownictwa technicznego. Owe zadania wiążą się z użyciem specjalistycznego  sprzętu jakim jest min. zestaw hydrauliczny. W minionym roku kilkukrotnie sytuacja wymagała zastosowania takich rozwiązań. Przykładem może być zdarzenie z dnia 25 lipca, gdzie w wyniku wypadku drogowego było uwiezionych 3 osoby w 2 pojazdach, z czego u jednej już w chwili przybycia nie występowały funkcje życiowe, zaś stan pozostałych był bardzo ciężki.

To już kolejny rok gdzie, odnotowane są także ciężkie wypadki rolnicze i w zakładach pracy.

Systematycznie prowadzone kursy z ratownictwa medycznego  skutkują posiadaniem przez 12 osób certyfikatów kwalifikowanej pierwszej pomocy i tytułu ratownika. Przy tak dużej ilości zdarzeń jest to bardzo ważna składowa. W ubiegłym roku  druhowie naszej jednostki wielokrotnie udzielali w profesjonalny sposób  pomocy  medycznej. Był to szeroki zakres działań, począwszy od opatrywania ran a skończywszy na prowadzeniu resuscytacji krążeniowo -oddechowej. W zdarzeniach, gdzie stan osób poszkodowanych był bardzo ciężki, kilkukrotnie przyjmowaliśmy śmigłowiec  Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR)

Jak już na wstępie było napisane, w ubiegłym roku odnotowaliśmy 47 pożarów. Kilka z nich, dzięki szybkiemu zgłoszeniu i natychmiastowej interwencji, udało się ugasić w zarodku co stanowi duży sukces i przyczynia się do zwiększenia skali ratowanego mienia.  Statystyki pokazują, ze dzięki szybko i prawidłowo podjętym działaniom  skutecznie ograniczamy starty pożarowe. Z danych pozyskanych z systemu SWD w 2017 roku wartość uratowanego mienia na terenie samego Miasta Grybowa wynosiła 1milion 70tys zł,  a to tylko cześć danych, ponieważ spora ilość wyjazdów dotyczy zdarzeń na obszarze Gminy Grybów. Ponadto warto nadmienić, iż czas wyjazdu do zdarzenia w naszej jednostce jest najkrótszy w powiecie dla jednostek OSP, za co zostaliśmy docenieni na corocznej naradzie naczelników. Równocześnie analizując ilość akcji na obszarze powiatu, statystyki lokują naszą jednostkę na pierwszym miejscu pod względem liczebnym obsługiwanych zdarzeń. Wysoka suma uratowanego mienia  w pełni uzasadnia konieczność doposażenia jednostki.  W roku  2017oprócz nowego wozu bojowego Volvo 280,  zostało zakupione:

– defibrylator AED

– ubranie specjalne

– węże W 75 10 szt  W 52 10 szt

– wytwornica piany średniej

– prądownica piany ciężkiej

– sprzęt burzący renomowanej firmy  fiscars tj. widły, łopaty, szpadle, kilof, miotły, siekiery, łom

–  w skład doposażenia samochodu wchodziły również  urządzenie pomiarowe stężenia gazów niebezpiecznych, 4 latarki, 5 radiotelefonów.

– torbę do ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z wyposażeniem  i szynami Kramera

– zestaw poduszek wysokociśnieniowych wraz z osprzętem

– ręczny zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi i ucinania pedałów samochodowych

Oprócz ćwiczeń powiatowych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, w jednostce przeprowadzano też szkolenie wewnętrzne z wykorzystaniem min. narzędzi hydraulicznych, aparatów Ochrony Dróg Oddechowych ODO, zestawów ratownictwa medycznego.  Wraz  z szybkim rozwojem techniki  rośnie trudność prowadzenia akcji ratowniczych oraz zmieniają się standardy, uzasadnia to częste szkolenia, ale też wymaga wiedzy technicznej i specjalistycznego sprzętu.

Podsumowanie pracy Jednostki Operacyjno – Technicznej jest następujące: w 195 akcjach udział brało 28 strażaków – ratowników. Wszystkie zdarzenia trwały 240 godzin, a łącznie poświęcony czas to 64 tysiące minut co daje 1065 godzin. Wyliczenia te nie obejmują wyjazdów gospodarczych, co w rezultacie dałoby jeszcze większy wynik. Reasumując rok 2017 był bardzo pracowity a druhowie naszej jednostki na prowadzenie działań poświęcili łącznie ponad 44 dni. Ratowanie życia, zdrowia, mienia jest czymś do czego jesteśmy powołani, dlatego w tej jednostce to zawsze było, jest  i będzie na priorytetowym miejscu przed innymi np. zawodami czy konkursami. Świadczyć o tym może fakt, iż na tak duża ilość akcji w powiecie zawsze znaleźli się ludzie gotowi nieść bezinteresowną pomoc, nie zależnie od dnia ani godziny. Nigdy nie zdarzyła się sytuacja by zastęp nie wyjechał w razie alarmu, co  zatem stanowi powód do dumy. Przy tej okazji chcieliśmy podziękować wszystkim ratownikom, a w szczególności członkom Jednostki Operacyjno –  Technicznej, którzy wielokrotnie brali udział bezpośredni lub pośredni w działaniach ratowniczo –  gaśniczych.