Artykuły

Szkolenie KSRG z ratownictwa wysokościowego

W dniach 31maja do 02 czerwca w Ptaszkowej, odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego dla jednostek KSRG z terenu  miasta i gminy Grybów.  W związku z tym, iż jest ono odpłatne a spore koszty kursu pokrywa Urząd Miasta Grybowa i Urząd Gminy Grybów, Komendant Miejsko – Gminny zdecydował, aby uczestniczyło w nim po dwóch strażaków z tych 4 jednostek  należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ( Grybów –Biała W, Ptaszkowa, Krużlowa Wyżna i Stróże.

Część teoretyczna odbywała się w budynku OSP Ptaszkowa , zajęcia praktyczne  przy remizie strażackiej a także na wieży widokowej zlokalizowanej w szczycie góry Jaworze i na terenie Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu.

Ratownictwo wysokościowe jest to zespół czynności po...

Zobacz..

Triduum Pashalne
– Warta przy Bożym Grobie i święcenie pokarmów

Zgodnie ze 114-letnią tradycją, strażacy z OSP Grybów –Biała W. wraz z OSP Siołkowa, uczestniczyli w przygotowaniu i celebrowaniu Triduum Paschalnego w grybowskiej bazylice. Do późnych godzin nocnych w Wielki Piątek i przez cały dzień Wielkiej Soboty przy asyście młodzieżówki MDP, niezłomnie trzymali honorową wartę przy  Bożym Grobie. Przygotowaniem, rozpaleniem i zabezpieczeniem ognia do poświęcenia zajęła się OSP Siołkowa. Punktem kulminacyjnym była wieczorna Msza Świętej Nocy Paschalnej, w której uczestniczyła większość strażaków z naszej jednostki a kilku ratowników trwało w gotowości bojowej do działań ratowniczych, po przywiezieniu na pobliski parking jednego z samochodów strażackich.

Tradycyjnie w budynku naszej remizy odbyło się pośw...

Zobacz..

Zmarł strażak dh Władysław Koszyk

Z wielkim bólem informujemy, że dnia 14 kwietnia 2019 odszedł na Wieczną Służbę do Domu Pana, zasłużony strażak dh Władysław Koszyk.

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grybowie – Białej W, wstąpił w 1961 roku. Dał się poznać jako oddany ratownik zaangażowany w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. W ostatnich latach wspierał działalność strażacką i zawsze interesował się akcjami tutejszej straży pożarnej.

W naszej służbie mamy często do czynienia ze śmiercią, lecz odejście bliskiej nam osoby jest bardzo trudnym przeżyciem.

Ukochany tato Władysławie, Odpoczywaj w Pokoju. My obiecujemy modlitwę w Twojej intencji.

dh Marcin Koszyk

Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Grybowie – Białej

Zobacz..

30 marca 2019
– Narada Naczelników

W dniu 30 marca b.r. w OSP Gołkowice Górne odbyła się doroczna narada szkoleniowa dla Naczelników z OSP i KSRG a także Komendantów Gminnych z całego powiatu nowosądeckiego. Uczestniczyły w niej najwyższe władze powiatowe na czele z Komendantem Miejskim PSP st.bryg. mgr inż. Waldemrem Kuźmą i jego zastępcą będącym równocześnie prezesem powiatowego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu st. bryg. mgr inż. Pawłem Motyką i oficerami z działu operacyjno – technicznego PSP w Nowym Sączu. Nie zabrakło w niej również naczelnika  naszej jednostki.

Prelekcje przeprowadziła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu...

Zobacz..

Ogólnopolski Turniej Wierzy Pożarniczej – eliminacje gminne

12 marca 2019 r. w remizie OSP Biała Niżna odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą jednostkę reprezentowało łącznie 7 osób podzielonych na trzy grupy wiekowe: szkoły podstawowe- klasy I- VI, szkoły podstawowe- klasy VII, VIII i gimnazja, a także szkoły ponadgimnazjalne. Po przeprowadzonej pisemnej części w grupie trzeciej została przeprowadzona dogrywka ustna. Ostatecznie Agnieszka Filip, po raz kolejny, zajęła 2 miejsce w kategorii szkół podstawowych.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszego poszerzania wiedzy pożarniczej, a zwycięzcom powodzenia na etapie powiatowym!

Zobacz..

V Powiatowy Turniej Sportowo – Pożarniczy MDP

W  Sobotę 19 stycznia 2019 r. na hali sportowej w Brzeznej odbył się V Halowy Turniej Sportowo-Pożarniczy im. Antoniego Bieniasa dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach wzięło udział 65 drużyn, w której każda liczyła po 5 zawodników, z powiatu nowosądeckiego oraz z zaprzyjaźnionych jednostek ze Słowacji. Zawodnicy mieli do pokonania tor, przy którym musieli wykazać się znajomością sprzętu strażackiego, sprawnością fizyczną oraz dokładnością. Naszą jednostkę reprezentowały drużyny dziewcząt oraz chłopców. Dziękujemy naszym reprezentantom, a zwycięzcom gratulujemy.

Zobacz..


Podsumowanie działalności ratowniczo – gaśniczej za 2018 rok.

Miniony  rok nie był  dla nas łaskawy,  gdyż akcji było dużo a poziom urozmaicenia  trudności bardzo wysoki. Łącznie wyjeżdżaliśmy do działań 147 razy. Co prawda mniej o  48 zdarzeń, lecz jak pamiętacie Państwo rok wcześniej często dowoziliśmy wodę, ze względu na brak beczki w zakładzie komunalnym. Po odliczeniu ich zauważamy wzrost w 2018 rok vs 2017. Należy podkreślić, że większość z nich nie były łatwymi akcjami. W roku sprawozdawczym uczestniczyliśmy na terenie miasta i gminy Grybów w następujących zdarzeniach :

– 38 pożarów  ( spadek o 9 co do roku wcześniejszego)

– 95 miejscowych zagrożeń

– wyjazdów gospodarczych 9

–  5 alarmy fałszywych w dobrej wierze ( wzrost o 2)

W interwencjach tych śmierć poniosły 3 osoby  a  1 zmarła w szpitalu...

Zobacz..

Egzaminy i ślubowanie nowych strażaków

W dniach  od 05 listopada do 05 grudnia 2018 r.  w budynku naszej strażnicy odbyło się jednoetapowe szkolenie strażaków z terenu Miasta i Gminy Grybów, w którym uczestniczyło dwóch naszych druhów. Odbyło się ono według schematu, na który wchodziło szkolenie  I i II stopnia wraz z ratownictwem technicznym, ratownictwem na wodach, szkoleniem z zakresu sprowadzania helikoptera LPR i kierowania ruchem. Po ukończeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego na placach przed budynkiem, nastąpiło wręczenie dokumentów uprawniających do brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Następnie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości ślubowania przy sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów – Biała, zaproszonych gościach i przedstawicielach jednostek z których pochodzili kursanci...

Zobacz..

Uroczyste Posiedzenie Zarządu Powiatowego ZOSP Nowy Sącz w Podegrodziu

Dnia 01 grudnia 2018 w Podegrodziu odbyło się uroczyste Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu. Wydarzenie to związane było z 20 rocznicą powstania oddziału powiatowego i 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Udział w tej ważnej uroczystości wzięło ok. 300 osób zaproszonych, zarówno przedstawicieli  samorządów terytorialnych,  strażaków ze Słowacji jak i strażaków reprezentujących swoje oddziały. Z każdej jednostki  OSP powiatu nowosądeckiego (ponad 100) uczestniczył jeden przedstawiciel  wraz z jednym reprezentantem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Nasze miasto  i jednostkę Grybów – Biała W. reprezentował Naczelnik dh Marcin Koszyk a młodzieżówkę dh Jakub Oleksy.

Otwarcia pos...

Zobacz..

Uroczystości niepodległościowe w Grybowie

11 listopada obchodzony był hucznie w Grybowie w związku ze 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w  Bazylice pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej,  została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. W śród różnych delegacji z kraju i zagranicy, nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej jednostki, a także pocztu sztandarowego. Po zakończonym nabożeństwie uformował się na Rynku pochód , który przemaszerował głównymi ulicami miasta pod pomnik w Parku Miejskim, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości i złożenie wieńców przez poszczególne delegacje...

Zobacz..