Artykuły

Nowi strażacy – ratownicy w naszej Jednostce Operacyjno – Technicznej

W dniach  od 20  lutego do 27 marca 2017 r.     w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu odbyło się jednoetapowe szkolenie strażaków – ratowników  z terenu powiatu podległego JRG1, w którym uczestniczyli nasi druhowie. Odbyło się ono według nowego schematu, na który wchodziło szkolenie  I i II stopnia wraz z ratownictwem technicznym, ratownictwem wodnym, szkoleniem z zakresu sprowadzania helikoptera LPR i kierowania ruchem. Po ukończeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego nastąpiło wręczenie dokumentów uprawniających do brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Następnie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości ślubowania przy sztandarze Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu...

Zobacz..

08 marca 2017
– Inspekcja gotowości bojowej

W naszej jednostce odbyła się kontrola gotowości bojowej. Miała ona na celu sprawdzenie stanu przygotowania jednostki KSRG do działań ratowniczo – gaśniczych, stanu technicznego pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz dokumentacji zaświadczającej o prawidłowo prowadzonej działalności operacyjno – technicznej.  Miała ona również za zadanie ocenić gotowość do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczych. W tym celu przeprowadzono też ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem grupy wchodzącej w skład naszej Jednostki Operacyjno – Technicznej

….

Ocena całościowa: z 50 punktów możliwych do zdobycia, uzyskaliśmy 48 pkt. – co dało nam kolejny rok z rzędu ocenę bardzo dobry.

Dziękujemy wszystkim strażakom – ratownikom , którzy na ile mogli i/lub mieli czas, p...

Zobacz..

23 lutego 2017
– Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

23 lutego 2017 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Niżnej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nich udział niemal 50 młodych ludzi z terenu Miasta i Gminy Grybów.

Naszą jednostkę reprezentowało 5 osób z 2 grup wiekowych:

  • szkoły gimnazjalne: Kacper Krok, Ewelina  (Tośka) Lichoń, Konrad Górski
  • szkoły średnie: Łukasz Borzęcki, Anna Gruca

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie, który był kolejną okazją do przysposobienia sobie wiedzy z zakresu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej .

Zobacz..

04 lutego 2017
– III Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „Brzezna 2017”

Dnia 04 lutego 2017 r. na hali sportowej w Brzeznej odbył się III  Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  Powiatu Nowosądeckiego „Brzezna 2017” . Turniej ten przeprowadzono jako rywalizację indywidualną i drużynową, a wzięło w nim udział 390 zawodników z   78 drużyn w pięcioosobowych składach, w śród których  nie zabrakło dwóch z naszej jednostki  – chłopięcej i dziewczęcej.  Ponadto w zawodach uczestniczyły też drużyny MDP z jednostek OSP ze  Słowacji  regionu Stara Lubownia oraz drużyna MDP z OSP Jordanów, powiatu Sucha Beskidzka. Rywalizacja przeprowadzona została na hali o wymiarach 10 m x 8m...

Zobacz..

Statystyki za 2016 rok

W porównaniu z rokiem 2015, rok  2016 przyniósł więcej zdarzeń wymagających naszej interwencji.  Łącznie wyjeżdżaliśmy do działań 124 razy  co stanowi wzrost o 32 akcje co do roku 2015.  W dużej mierze przyczyniło się do tego 31  interwencji związanych z dowozem wody dla mieszkańców, których w tym roku było szczególnie dużo w związku z awarią cysterny Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. W  minionym roku na terenie Miasta i Gminy Grybów odnotowano :

20 pożarów w tym 9 to pożarów traw  ( spadek o 18 w stosunku do poprzedniego roku)

20 zdarzeń drogowych stanowiących wypadki lub kolizje ( bez zmian co do roku 2015)

70 miejscowych zagrożeń  ( wzrost aż o 51 zdarzeń w porównaniu z poprzednim rokiem)

–  4 alarmy fałszywe (w dobrej wierze)...

Zobacz..

Strażacki kulig integracyjny

Dnia 22 stycznia strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grybowie – Białej spotkali się na pobliskim, grybowskim wzniesieniu,  za tzw. „Sztreką” na kuligu integracyjnym. Przybyli na niego zarówno ci ratownicy,  którzy uczestniczą w działaniach bojowych Jednostki Operacyjno – Technicznej wraz z zarządem i ich rodzinami, jak i młodzieżówka MDP, osoby wspierające i przyjaciele.

Po trudnym okresie częstych i wyczerpujących działaniach bojowych, które zdarzają się nam w ostatnim czasie, przychodzi czas na krótki odpoczynek i wspólne refleksje dotyczące niesienia pomocy w różnorakich formach.

W nawiązaniu do statusu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi że strażacy współpracują ze sobą na zasadzie braterstwa, by...

Zobacz..