APEL O POZOSTANIE W DOMU !!!!!!!
– Akcja informacyjna przez megafony

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  stanu epidemii oraz ciągłym wzrostem zakażonych koronowirusem Covid-19, na polecenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, będziemy się włączać w działania prewencyjne mające na celu uświadomienie lokalnych mieszkańców, aby zachowywali ogólno przyjęte zasady postępowania w tej wyjątkowej sytuacji.

W związku z powyższym w najbliższą sobotę i niedzielę tj. 28 i 29 marca, przeprowadzimy akcję informacyjną poprzez komunikaty nadawane z  megafonu samochodu SLRR na obszarze całego miasta Grybowa. Treść tego ogłoszenia przedstawiam w  poniższym tekście i nagraniu.

Pozdrawiam

Marcin Koszyk

Naczelnik OSP KSRG Grybów – Biała W.