30 sierpnia 2018 godz. 19:37 Grybów ul. Słoneczna
– Pożar pozostałości rolnych [Nr akcji 101]

Wezwanie do palących się pozostałości rolnych w bliskiej odległości od zabudowań. Zagrożenie zostało szybko opanowane, jeszcze przed naszym przyjazdem. W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów- Biała.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj.(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.):
Art. 124.
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.