30 marca 2019
– Narada Naczelników

W dniu 30 marca b.r. w OSP Gołkowice Górne odbyła się doroczna narada szkoleniowa dla Naczelników z OSP i KSRG a także Komendantów Gminnych z całego powiatu nowosądeckiego. Uczestniczyły w niej najwyższe władze powiatowe na czele z Komendantem Miejskim PSP st.bryg. mgr inż. Waldemrem Kuźmą i jego zastępcą będącym równocześnie prezesem powiatowego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu st. bryg. mgr inż. Pawłem Motyką i oficerami z działu operacyjno – technicznego PSP w Nowym Sączu. Nie zabrakło w niej również naczelnika  naszej jednostki.

Prelekcje przeprowadziła Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Celem debaty  szkoleniowej było podsumowanie roku 2018 pod względem działań ratowniczo – gaśniczych oraz zapoznanie druhów z nowymi wytycznymi Komendy  Głównej PSP i planami działań na rok bieżący. Przeanalizowano także odbyte  ćwiczenia i istniejące zagrożenia w naszym regionie pod tym kątem.

Poruszono również tematy, takie jak:

-Wytyczne (zasady) do prowadzenia Inspekcji Gotowości Operacyjnej OSP.
-Wnioski, uwagi z IGO za 2018 rok.
-Plan kontroli na bieżący rok.
-Aplikacje wspomagające prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.
-ELTE – GPS
-Sposoby użytkowania oraz konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych. -Funkcjonowanie serwisu sprzętu ODO. Badania, legalizacja, serwis sprzętu jednostek ochrony pożarowej. Zasady stosowania sprzętu OUO.  
-Podejmowanie przez jednostki ochrony ppoż. skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych – prezentacja pożaru   w małej skali (pokaz)
-Prawidłowe sporządzanie informacji ze zdarzeń.
-Aktualizacja dokumentacji operacyjnej.
-Metody, formy, zasady prowadzenia działań ratowniczych – poszukiwawczych.
-Sprawy szkoleniowe OSP.
-Zawody OSP.
-Analizy, wnioski, uwagi po ćw. taktyczno-bojowych z 2018 roku. Plan ćwiczeń na 2019 r. 
-Zasady organizacji i prowadzenia korespondencji radiowej.
-BHP podczas działań ratowniczo-gaśniczych

-Wykład lekarza onkologa na temat skutków dla strażaków, jakie niesie za sobą brak zabezpieczeń podczas działań pożarowych opartych na podstawie wyników badań z Bostonu (USA)

-Bieżące sprawy ZOSP RP  pow. nowosądeckiego.
-Bieżące sprawy operacyjne dot. OSP. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,  bezmyślne wypalanie traw. HDK. Sieć KSRG.