28 i 29 marca 2020 Grybów – cały obszar
– Prewencyjne działania informujące o zagrożeniu Covid-19

Zgodnie wytycznymi PSP Nowy Sącz, przez 2 dni uczestniczyliśmy w działaniach prewencyjnych, mających na celu informowanie mieszkańców miasta poprzez megafon, o pozostaniu w domu w związku z zagrożeniem coronowirusa.

W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała samochodem SLRR.

Poniżej relacja foto i video.

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkfsfHjU8AgE%3Ffbclid%3DIwAR2X0ooNeCmXchc1gHnnhC_QQR8T-JSMMhyLkp5sI2lQMR1OWEz7zSlkfWk&h=AT1ZiKAQ1HNQcdFVnjtanNXDU2TBllV-wiICyvIpG1rfAvmv3Okdx_lArBq4QsKyuCB42q_F2G1vOZ1yYTb6mDZCFGl1dsQQN-NARPD1IHh_g9mP_FdUuLnJzLLT4dqPY8s

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FkfsfHjU8AgE%3Ffbclid%3DIwAR2X0ooNeCmXchc1gHnnhC_QQR8T-JSMMhyLkp5sI2lQMR1OWEz7zSlkfWk&h=AT1ZiKAQ1HNQcdFVnjtanNXDU2TBllV-wiICyvIpG1rfAvmv3Okdx_lArBq4QsKyuCB42q_F2G1vOZ1yYTb6mDZCFGl1dsQQN-NARPD1IHh_g9mP_FdUuLnJzLLT4dqPY8s