24 maja 2019 Grybów ul. Kościuszki, ul. Kazimierza W., ul. Parkowa, oś. Biała Wyżna i inne
– Usuwanie skutków powodzi 7 akcji.

Kolejny dzień intensywnych działań ratowniczych. W związku z intensywnymi opadami deszczu przez całą noc i dużym zagrożeniem wylania rzeki Biała Tarnowska a także potoku Pławianka, wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Grybowie i z panem burmistrzem, monitorowaliśmy sytuacje powodziową.

Następnie rozpoczęliśmy usuwanie skutków powodzi na terenie miasta, min. na ulicy Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Parkowej i 3 akcje na terenie oś. Biała Wyżna. Były to prowadzone działania najbardziej pilne, zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Pozostałe takie jak wypompowywanie piwnic czy studni można prowadzić dopiero za kilka dni, po odpadnięciu wód gruntowych – gdyż może nie wszyscy wiedzą, ale nie wolno tego robić wcześniej, ze względów bezpieczeństwa użytkowanych obiektów. Dla tego informujemy, że w najbliższych dniach niewłaściwe byłoby wzywanie straży do tego typu działań.

W akcjach trwających od wczesnych godzin porannych do póżnych godzin nocnych uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała (GBA i SLRR).