23 czerwca 2018 godz. 00:55 Wawrzka
– Rozlana substancja ropopochodna na jezdni

Wezwanie do usunięcia rozlanej substancji ropopochodnej na długim odcinku jezdni.  W powiązaniu z mokrą nawierzchnią stwarzała duże zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu.

W działaniach uczestniczyli: na Wawrzce do granicy powiatu –  OSP KSRG Grybów – Biała, dalej PSP Gorlice i inne jednostki.