11 czerwca 2018
– Kontrola gotowości bojowej

STRAŻ NA  ” SZÓSTKĘ”  – kontrola gotowości bojowej

11 czerwca  2018 r. w OSP Grybów – Biała odbyła się  kontrola gotowości bojowej. Miała ona na celu sprawdzenie stanu przygotowania jednostki KSRG do działań ratowniczo – gaśniczych, stanu technicznego pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz dokumentacji zaświadczającej o prawidłowo prowadzonej działalności operacyjno – technicznej. Kontrola ta miała również za zadanie  ocenić gotowość do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczych. W tym celu  przeprowadzono także ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem  grupy  wchodzącej w skład naszej Jednostki Operacyjno – Technicznej, a następnie sprawdzono wiedzę ratowniczą przez wykonanie testów pisemnych  na  trzech poziomach: dowódca,  kierowca i strażak – ratownik.

Z oceny całościowej uzyskaliśmy stopień celujący. Jest to  bardzo ważne, gdyż wyższa nota niż rok temu (ub.r bardzo dobry), potwierdza nasz profesjonalizm i zaangażowanie. Jest również przejawem strategii rozwoju naszej jednostki, która od kilku lat ma na celu usystematyzowanie działań inwestycyjnych  w sprzęt i podnoszenie  poziomu rozwoju strażaków. Wszystkie te kwestie skierowane są na priorytetowe działanie jakim jest ratowanie  zdrowia, życia i mienia. Te elementy zawsze  były, są i będą  dla nas najważniejsze, gdyż do tego jesteśmy powołani przed wszystkimi innymi (jak np. zawody czy inne konkursy ).

  Dziękujemy wszystkim strażakom – ratownikom , którzy na ile mogli i/lub  mieli czas, przyczynili się w ciągu ostatniego roku do utrzymania tak wysokiego poziomu mobilności i sprawności taktycznej.