08 marca 2017
– Inspekcja gotowości bojowej

W naszej jednostce odbyła się kontrola gotowości bojowej. Miała ona na celu sprawdzenie stanu przygotowania jednostki KSRG do działań ratowniczo – gaśniczych, stanu technicznego pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz dokumentacji zaświadczającej o prawidłowo prowadzonej działalności operacyjno – technicznej.  Miała ona również za zadanie ocenić gotowość do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczych. W tym celu przeprowadzono też ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem grupy wchodzącej w skład naszej Jednostki Operacyjno – Technicznej

….

Ocena całościowa: z 50 punktów możliwych do zdobycia, uzyskaliśmy 48 pkt. – co dało nam kolejny rok z rzędu ocenę bardzo dobry.

Dziękujemy wszystkim strażakom – ratownikom , którzy na ile mogli i/lub mieli czas, przyczynili się w ciągu ostatniego roku do utrzymania tak wysokiego poziomu mobilności i sprawności taktycznej.