08 lipca 2017 godz. 22:43 B. Niżna
– Alarm z monitoringu w zakładzie stolarki

Wezwanie do alarmu z monitoringu na terenie zakładu stolarki budowlanej. Spowodowany był błędem zainstalowanego tam systemu przeciwpożarowego, który powstał na skutek wcześniejszej burzy. Akcja została zakwalifikowana jako alarm fałszywy w dobrej wierze. Uczestniczyła w nim OSP KSRG Grybów – Biała.