07 sierpnia 2019 godz. 19:37 Grybów oś. Sośnie dolne
Rozlany olej na jezdni

Wezwanie do usunięcia substancji ropopochodnej na drodze krajowej nr 28