06.wrzesień 2017 Grybów
– Dowóz wody do celów gospodarczych

Dowóz wody do celów gospodarczych.

W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała