06 lutego 2019 godz. 11:00 Grybów ul. Zdrojowa
– Wypomowanie zanieczyszczonej studni

Wypompowanie brudnej wody ze studni, zanieczyszczonej bakterią coli.

W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała W.