06 czerwca 2020 godz 18:17 Grybów oś. Sośnie Dolne
Zadymienie budynku [nr akcji 60]

Zadymienie budynku spowodowane paleniem ogniska w pobliżu terenu zamieszkałego.

W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała W i Policja.