05 października 2018 godz. 23:20 Grybów ul. Kościuszki – Rynek
Rozlana substancja ropopochodna

Usunięcie oleju napędowego z jezdni drogi  krajowej nr 28, rozlanego przez autobus.

W działaniach uczestniczyła OSP KSRG Grybów – Biała W.

Ps. W związku z częstymi w ostatnim czasie wyciekami oleju na jezdnie (najczęściej z autobusów), gdy jesteście Państwo świadkami takiej sytuacji, prosimy o zgłoszenie jej na Policje.