03 marca 2017
– Zebranie Zarządu Powiatowego w remizie OSP Grybów – Biała

3 marca w siedzibie naszej jednostki,  gościliśmy plenarne obrady Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu.

Poza członkami zarządu powiatowego, w zebraniu uczestniczył Komendant PSP Nowy Sącz, przedstawiciel starostwa powiatu nowosądeckiego, Burmistrz Miasta Grybowa oraz delegacja prezydium  Zarządu OSP Grybów – Biała.

Bliższe informacje można uzyskać pod adresem:

http://www.psp-nowysacz.pl/aktualnosci.php?body=article&name=grybow-posiedzenie-zarzadu-oddzi&lang=pl

Dziękujemy portalowi grybów24.pl za udostępnienie poniższych zdjęć.