03 lutego 2020 godz 11:11 Grybów ul. Kazimierza Wielkiego
– Rozlany olej na jeszdni

Usunięcie z jezdni rozlanej substancji ropopochodnej, zagrażającej bezpieczeństwu na drodze.