03-20 stycznia 2017 Grybów
– Dowóz wody

Osiem akcji dowozu wody do celów gospodarczych na terenie miasta.

W działaniach uczestniczyła OSP Grybów – Biała